Модул Пласт

Авторизиран партнер на REHAU

Прозорски системи

Енергетска ефикасност до совршенство: Полно армиран прозорски профил од високотехнолошки материјал РАУ – ФИПРО

ГЕНЕО е енергетски најдобриот прозорски профил кој моментално го има на пазарот со длабочина на вградување 86 mm.
Она што го прави посебен е високотехнолошкиот материјал РАУ - ФИПРО. Тоа е материјал со влакнесто мрежно врзување кој што овозможува голема стабилност на профилот. Во 90 % од примените веќе не се потребни челични армирања како кај другите прозорски профили. На тој начин со ГЕНЕО се добиваат најдобри вредности на топлинска изолација, бидејќи топлинските мостови кои што се создаваат при примена на челик отпаѓаат. Исто така со ГЕНЕО се веќе повеќе од исполнети критериумите кои ги поставува правилникот за заштеда на електрична енергија (EnEV). Истовремено овој систем нуди оптимални предуслови за дизајн и комфор – без притоа да има компромиси за топлинската изолација.

Карактеристики:

•    Длабочина на вградување: 86 mm / средишен дихтунг
•    Број на комори: 6 комори
•    Топлинска изолација: Uf = до 0,86 W/m²K
•    Заштеда на енергија: до 76% *
•    Материјал: материјал со влакнесто мрежно врзување РАУ-ФИПРО®, коекструдиран надворешен слој од високо квалитетен РАУ-ПВЦ за најдобар квалитет на површините
•    Звучна изолација: без челично армирање до Rw,P = 47 dB (со застаклување Rw = 50 dB)
•    Заштита од провалување: до класа на отпор 3, до класа на отпор 2 без челик
•    Пропустливост на воздух: 4 (EN 12207)
•    Заштита од поројни дождови: 9A (EN 12208)
*Намалување на енергетските загуби на прозорецот со замена на стариот дрвен/пластичен прозорец од 80 те години (Uf = 1,9, Ug = 3,0) со прозорци од ГЕНЕО профили(Uf = 0,86, Ug = 0,5, големина на прозорец123 x 148 cm)


Предности
•    Полно армиран прозорски систем без дополнително челично армирање
•    Одлична стабилност со високо технолошки материјал РАУ-ФИПРО®, усовршена профилна конструкција и интегриран систем на зајакнување (IVS)
•    Тенки рамки 115 мм кои овозможуваат оптимално навлегување на светлина
•    Рационално складирање и производство со полно армирање
•    Полесно ракување и монтажа заради тежинска предност до 40% наспроти обичните системи на прозорски профили
•    Функционални комори за оптимизирање на изолационите карактеристики со термо модули
•    Голема длабочина на фалца од 66 мм за изведба на тројно застаклување
•    Намален притисок на затворање а со тоа и полесно отварање и затварање со ново развиена геометрија на дихтување
•    High Definition Finishing-површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
•    Еколошки производ, а со тоа и можност за рециклирање
•    Енергетска ефикасност до совршенство – со ГЕНЕО ПРОГРАМАТА (прозорци, влезни врати, подигачко – клизни врати) добивате одлична изолација.
•    ГЕНЕО прозорци во објекти 
prozor1prozor2
•    Премиум систем со влакнесто мрежно врзување со длабочина на вградување 86 mm за исполнување и на највисоките барања за дизајн и функција