Модул Пласт

Авторизиран партнер на REHAU

Систем за влезни врати

Енергетска ефикасност & дизајн до совршенство
Колку е подобра изолацијата на објектот, толку помалку се троши електрична енергија. Системот за подигачко лизгачки врати ГЕНЕО од високотехнолошкиот материјал РАУ ФИПРО е комбинација на големи стаклени површини со најдобра енергетска ефикасност и други предности како завучна изоалција, заштита од кражба и комфор.
•    Длабочина на вградување: 86 mm
•    Систем со 5 комори
•    Топлинска изолација: Uf до1,3 W/m²K
•    Звучна изолација до Rw,P = 43 dB
•    Заштита од кражба до класа на отпор 2 (ENV 1627)
•    Пропустливост на воздух: Класа 4 според EN 12207
•    Заштита од поројни дождови: до класа 9A според EN 12208
•    Заштита од ветар: до класа B3 според EN 12210

Предности
•    Одлична стабилност на профилот со високо технолошки материјал РАУ-ФИПРО
•    Лесно ракување со со оптимално усогласена системска техника
•    Дихтунзи со припремени агли кои штитат од провев, прашина, вода и загуби на вода.
•    Сигурна инвестиција со исполнување на EnEV-стандардите
•    Невообичаени архитектури со затворени елементи
•    High Definition Finishing-површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
•    Еколошки производ, а со тоа и можност за рециклирање
•    Енергетска ефикасност до совршенство – со ГЕНЕО ПРОГРАМАТА (прозорци, влезни врати, подигачко – клизни врати) добивате одлична изолација

Докажан систем со длабочина на вградување 70 мм
Системот Брилант дизајн како докажан систем за прозорци и врати со топлинска изолација и голем избор на профили, веќе го има на располагање и како систем за подигачко лизгачки врати. 
Независно дали се работи за стара или новоградба , системот воодушевува со флексибилните можности на примена.

Карактеристики:
•    Длабочина на вградување: 70 mm
•    Број на комори: 4 комори
•    Топлинска изоалација: Uf= 1,9 W/m²K
Термички поделен рам и алуминиумски праг
Со подигачко - лизгачката врата Брилант-дизајн можни се различни начини на отварање ПВЦ систем со длабочина на вградување 70mm
prozor3

•    Звучна изолација до дебелина на стакла 44 mm
•    Заштита од кражба до класа на отпор (ENV 1627)
•    Заштита од провев/поројни дождови: до класа 4 (EN 12207/9A (EN 12208)

Предности
•    Компатибилен со РЕХАУ прозорските профили
•    Елементи со широчини до 10 m
•    High Definition Finishing-површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
•    Еколошки производ, а со тоа и можност за рециклирање